ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDEKİ DON TARIM SİGORTALARI KAPSAMINA ALINDI

ÇİÇEKLENME DÖNEMİNDEKİ DON TARIM SİGORTALARI KAPSAMINA ALINDI
2011 yılında açık alanda yetiştirilen meyveler için uygulanan don riski teminatının, çiçeklenme dönemini de kapsayacak şekilde genişletildiği bildirildi.
araman Tarım İl Müdürü Hikmet Doğru yaptığı yazılı açıklamada, 13 Ocak 2011 tarih ve 27814 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Devlet Destekli Tarım Sigortaları teminatı altına alınan ürünler ve risklerin kapsamının genişletildiğini bildirdi. Önceki yıllarda Karamanʹda elma bahçelerinde isteğe bağlı olarak uygulanan don riski teminatının, sadece meyve bağlama döneminden sonra meydana gelen don zararlarını kapsadığını ifade eden Doğru, ʹʹİlimizde elma bahçeleri ilkbahar erken donlarından özellikle çiçeklenme döneminde büyük oranda zarar görmekte.
 
Bu dönemdeki dondan dolayı görülen zararlara hasar tazminatı ödenmemekteydi. Bakanlar Kurulunca alınan karar ile 2011 yılında meyve üreticileri isteğe bağlı don sigortası yaptırmaları durumunda çiçeklenme döneminde meydana gelen don zararları da Tarım Sigortaları Havuzu tarafından ödenecektir. Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında belirlenen tüm riskler için 2011 yılında, sigorta priminin yüzde 50ʹsi devlet tarafından prim desteği olarak verilecek. Karamanʹdaki meyve üreticilerinin dolu ana riski ile birlikte isteğe bağlı olarak don sigortası yaptırması durumunda yüzde 50 prim desteğine ilave olarak, don riski teminatı için ödenecek primin 3ʹte 1ʹi de devlet tarafından karşılanacaktır" dedi.