Büro Personeli Alımı Yapılacak! İş Arayanlar İçin Şartlar Belli Oldu

Büro Personeli Alımı Yapılacak! İş Arayanlar İçin Şartlar Belli Oldu
Ülke genelindeki farklı üniversiteler çeşitli kadrolarda oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda personel alımları gerçekleştirmeye devam ediyorlar.

İş arayışında olan vatandaşlar haziran ayının ortalarında da üniversitelerin güncel personel alımı ilanları yakından takip ediyorlar. Bu çerçevede, üniversiteler de resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları duyurular ile personel alımlarının detayları ile ilgili bilgilendirmede bulunuyorlar. 189 personel alımı gerçekleştirileceğinin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından açıklamasının ardından detaylar merak konusu olurken, kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu.

ÇOMÜ Personel Alımı Kadro Dağılımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin gerçekleştireceği personel alımı için başvuru tarihinin son günü 28 Haziran 2024 saat 23.59 olarak belirlendi. Söz konusu başvurular devam ederken, kadro dağılımı da merak ediliyor. 189 personel alımının kadro dağılımı şu şekilde:

Biyolog
Programcı
Büro personeli
Destek personeli
Diğer Sağlık personeli
Fizyoterapist
Hemşire
Koruma ve güvenlik görevlisi
Sağlık teknikeri (ağız ve diş sağlığı)
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar)
Sağlık Teknikeri (Anestezi)
Sağlık Teknikeri(Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik)
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)
Teknisyen (İklimlendirme, elektrik, makine bakım onarım, tesisat teknolojisi)

2024/04/03/personel-isci-alimi.jpg

ÇOMÜ Personel Alımı Başvuru Şartları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin gerçekleştireceği personel alımına başvuruda bulunabilmek için aranana şartlar şöyle:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak erkek adaylar için 170 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Ömeğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10:100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına başvuracak kadın adaylar için 160 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında farkın 10'dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10—100 kilo ile en az 90-10—80 kilo aralığında olması.)

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.