BİR EĞİTİM ÜSSÜ OLARAK KARAMAN

BİR EĞİTİM ÜSSÜ OLARAK KARAMAN
Karaman Milletvekili Lütfü Elvan Eğitim hakkındaki yatırımları anlattı.
Karaman Milletvekili Lütfi Elvan Karamanʹda eğitim alanında ciddi yatırımların olduğunu söyledi.
Lütfü Elvan yaptığı basın açıklmasında şunları söyledi;
Türk kültürünün ve dilinin değişmez başkenti Karaman’ımızın, son yıllarda yapılan eğitim yatırımları ile birlikte ciddi bir eğitim üssü haline geldiğini müşahede etmekteyiz. Geçmişe nazaran çok daha hızlı gelişen ve değişen dünya gündeminin değişmez konusu olan eğitim ve bilim hususunda Karaman’ın, bölgesinde merkezi bir konuma oturması çok da uzak bir yaklaşım değildir. Bu konuda her geçen gün ciddi ilerlemeler kaydeden ülkemizin yakaladığı ivmeden Karaman’ın da istifade etmesi kaçınılmazdır. Genç bir il olmamıza rağmen ilk ve orta öğretim kurumlarımızın yanısıra yeni kurulan üniversitemizin şehrimize kazandırdığı müstesna havayı da arkamıza alarak, Karaman’ı Türkiye’nin bir eğitim üssü haline getirmeyi amaç edinmeliyiz.
            Bu konuda özellikle AK Parti Hükümetlerinin eğitime verdiği önemin sonucunda, 2002 yılına kadar Karaman’a yapılan 1590 dersliğe karşılık, sadece 2003 ten bu yana 624 derslik yapılmış ve nerdeyse son seksen yılda yapılan derslik sayısının %40 ‘na yakın bir ilave yapılmıştır.  Bir fikir olması açısından Hükümetimizin son sekiz yılda Karaman’a yaptığı eğitim yatırımlarını ve tesislerini zikretmek, yapılanların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Örneğin Karaman merkez ve ilçelerinde tamamlanarak eğitim ve öğretime kazandırılan kurumlardan bazıları şunlardır:
 
·         Mümine Hatun İÖO                                      
·         Bayır Köyü İÖO
·         Hamza Anaç İÖO
·         85. Yıl İÖO
·         İstiklal İÖO
·         Yem Sanayi İÖO
·         Gazi Mustafa Kemal İÖO
·         Karamanoğlu Mehmet Bey İÖO
·         Eğitim Uygulama Okulu
·         Eğilmez Köyü İÖO
·         Yukarı Kızılca İÖO
·         Mevlana İÖO
·         Kemal Reis İÖO
·         Anadolu Öğretmen Lisesi
·         Nene Hatun Anaokulu
·         Şehit Durmuş Ali Uzun İÖO
·         Vedat Ahmet Şen Anaokulu
·         TOKİ Anadolu Lisesi Yurt Binası
·         TOKİ Anadolu Lisesi
·         Larende Anadolu Lisesi
·         Yavuz Sultan Selim İÖO
·         Karaman Lisesi Spor Okulu
·         Sarıveliler İÖO
·         Göktepe Öğrenci Yurt Binası
·         Dumlugöze İÖO
·         Göktepe YİBO Lojman Binası
·         Göktepe Lisesi
·         Sarıveliler Merkez Lisesi
·         Başyayla Tomurcuklar Anaokulu
·         Başyayla Merkez İÖO
·         Ayrancı Anaokulu
·         Ermenek İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi
·         Ermenek Anaokulu
·         Şehit Danış Tunalıgil İÖO ( Ermenek)
·         Çamlıca Köyü İÖO ( Ermenek)
Ayrıca ihalesi yapılan yada inşaatı devam eden,
·        Lale İÖO
·        Şehit İsmail Erez İÖO
·        Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
·        Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
·        Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
·        Ayrancı Kız Meslek Lisesi
·        Ayrancı YİBO Yurt Binası
·        Ardıçkaya İÖO (Ermenek)
·        Fikret Ünlü YİBO Ek Yurt Binası ( Ermenek)
·        Sarıveliler Merkez Anaokulu binalarının da en kısa zaman içinde hizmete sunulması hedeflenmektedir.
·        (Bu arada ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan ve yer teslimi yapılan Karaman Polis Meslek Yüksekokulu inşaatının ise en kısa zamanda başlayacağını ve 2 yıl içinde bitirilerek hizmete sunulacağını belirtmem gerekir.)
 
Tüm bunlara ilaveten, Eğitime %100 Destek Projesi kapsamında tamamlanan Pamuklu Köyü İÖO, Kızılkaya Köyü İÖO, Bozkandak Köyü İÖO, Hatice ve Hakkı Polat İÖO, Hasan Kalan Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Nihat Arslan İÖO, Fatih Eğitim Çalışanları İÖO, Makbule Orman İÖO, Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi, Ermenek BM Kız Öğrenci Yurdu, Ermenek Hasan Kalan Öğrenci Yurdu, Medine ve Yaşar Evcen Anaokulu kurumlarının da bu dönem içinde Karaman’a kazandırılan tesisler olduğunu bilmemiz gerekir.
Ayrıca Türkiye’de tek örneği olan Ortaöğretim Kampüsü uygulaması, ilimizde hayata geçirilmiş,   Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ile Sosyal Bilimler Lisesi gibi özellikli liselerin şehrimizde eğitim vermesi sağlanmıştır.
Genç ilimizden daha genç olan üniversitemizin şehrimize kazandırdığı yenilikler, Karaman’ımızın eğitimde yüzünü ağartacak başarılara imza atmasını sağlayacaktır. 2010 yılında 36.5 milyon TL. bir ödenekle hükümetten rekor düzeyde destek alan üniversitemize yıl içinde 3 Milyon TL. daha ek ödenek verilmiştir. 3 fakülte, 2 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 2 enstitüsünde toplam 6.000’den fazla öğrencimiz eğitim görmektedir.
Yukarıda bahsedilenlerden anlaşılacağı gibi Karaman, eğitim konusunda ciddi bir merkez olmuştur. Bu eğitim kurumlarımızdan mezun olanların ilerleyen zaman içinde göğsümüzü kabartan başarılarına da tanık olacağımız muhakkaktır.
Bilimsel araştırmaların dünyaya yön verdiği günümüzde eğitimin temel bir yapıtaşı olduğu gerçeğini görmek ve bu konuda öncülük eden bir yaklaşımı Karaman’ımızda sağlamak zorundayız. Bu güne kadar yapılanların bundan sonrası için bize umut vereceğini, İnsan kaynağımızın ve tarihi geçmişimizin bu konuda bize güç ve katkı sağlayacağını unutmamamız gerekir.  
 
Karamanʹın Sesi