"Ben o maili görmedim" tarih oluyor!

"Ben o maili görmedim" tarih oluyor!
Artık ticaret elektronik ortama tam uyum dönemine geçiyor. Artık atılan bir mail yasal bir tebligat haline dönüşebilecek. Elektronik postayı alan kişi, "ben görmedim" veya "ben okumadım" bahanelerine sığınamayacak.

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, 1 Temmuzʹda yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunuʹnda (TTK) yer alan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminin yasal ve güvenli yeni bir iletişim sistemi olacağını belirterek, ʹʹResmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurum, kuruluş ve şahıslar arasında yasal, geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik olarak paylaşılabilecekʹʹ dedi.

 
Acarer, Kanunʹun ʹʹTacir olmanın hükümleriʹʹ başlıklı 18. maddesinde tacirler arasındaki ihbar ve ihtarların KEP Sistemi ile de yapılmasına imkan sağlandığını söyledi.
 
TTKʹnın beyanlar, belgeler ve senetler başlıklı 1525. maddesinde KEP Sisteminin kurulması ve işleyişine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisinin BTKʹya verildiğini anımsatan Acarer, BTK tarafından hazırlanan KEP Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikʹin 25 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazeteʹde yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anlattı. Aynı tarihte KEP Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğʹin yürürlüğe girdiğini belirten Acarer, ayrıca KEP Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğʹin de 16 Mayısta yürürlüğe girdiğini, böylece Kayıtlı Elektronik Posta sisteminin hukuki altyapısının hazır olduğunu kaydetti.
 
KEP SİSTEMİ NE GETİRECEK?
Çıkarılan yönetmelikte KEP Sisteminin ʹʹElektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekliʹʹ olarak tanımlandığını anlatan Acarer, KEP Sisteminin işleyişi ve getireceği imkanları şöyle açıkladı:
 
ʹʹKEP Sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurum, kuruluş ve şahıslar arasında yasal, geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik olarak paylaşılabilecek gönderilip alınabilecek. KEP Sistemi, elektronik belge paylaşımı ve iletimi dışında çok çeşitli güvenli arşivleme gibi katma değerli servislerin de sunulabileceği, e-imza ve zaman damgasının yaygın ve yoğun olarak kullanılacağı yasal, geçerli ve güvenli yeni bir iletişim alanı olacak.
 
KEP Sistemi, bilinen elektronik posta hizmetine ilave olarak elektronik ortamda yapılan gönderilerin; kim tarafından gönderildiğini, gönderimin ne zaman yapıldığını, mesajın karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını, ulaşmışsa ne zaman ulaştığını, mesajın alıcısı tarafından okunup okunmadığını, okunmuşsa ne zaman okunduğunu, kesin olarak tespit edilmesini sağlayacak.ʹʹ
 
İNKÂR TARİH OLUYOR
Acarer, işlemi yapan kişinin kimliğinin belirlenmesi, bilgi ve belgenin orjinalinin belirlenmesi, bilgi ve belgede sonradan değişiklik yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, gönderilen veya alınan bilgi ve belge üzerinde yapılan işlemin zamanının tespiti, işlemi yapanın işlemi inkar etmesinin önlenmesi, güvenli haberleşmenin sağlanması, gizlilik prensiplerine uyulması, bilgi ve belgelerin güvenli bir ortamda saklanmasının KEP Sisteminin sağladığı imkanlar olduğunu kaydetti.