Belediye Gelirleri tasarısında düzenlemeye gidiliyor

Belediye Gelirleri tasarısında düzenlemeye gidiliyor
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, vatandaşa yük getirecek veya belediyelerin öz gelirlerini yükseltici bütün düzenlemelerin İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu...
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, özel idareler ve belediyelerin vergi, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınan ücret ve diğer gelirleri ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usulleri düzenleyen kanun tasarısını görüşmeye başladı.
Tasarıyı komisyona sunan Atalay, düzenleme üzerinde çok önemli değişiklikler yapacaklarını söyledi.
Beşir Atalay, tasarıya ilişkin yeni çalışmada, yerel yönetimlerin, belediyelerin ve il özel idarelerinin sadece genel bütçeden alacakları payın artırılması kısmını ön plana almak istediklerini ve değişikliği o şekilde yapacaklarını belirtti. Atalay, şöyle konuştu:
ʹʹMevcut tasarıda yer alan, belediyelerin ve il özel idarelerinin öz gelirlerini artırıcı düzenlemelerin, tasarıdan çıkarılmasını talep ediyoruz, yeni çalışmamız bu yönde. Hükümet olarak vatandaşa yük getirecek veya belediyelerin öz gelirlerini yükseltici bütün düzenlemelerin alt komisyonda geri çekilmesini ve yerel yönetimlerin sadece genel bütçeden alacağı payların artırıldığı düzenlemelerin yer almasını isteyeceğiz.
Bu düzenlemeler 12-13 maddeyi kapsamaktadır. Komisyonun bu konuda bize destek vermesini talep ediyoruz. Bunun hızla Genel Kurula sunularak çıkarılmasını arzu ediyoruz.
Yeni düzenlemeyle, genel bütçeden mahalli idarelere aktarılan kaynak miktarı, yıllık yaklaşık 13 milyar YTLʹden 17 milyar YTLʹye çıkarılmaktadır. Yani genel bütçeden yerel yönetimlere aktarılacak tutar 4 milyar YTL artırılıyor.ʹʹ
 
DEĞİŞİKLİKLER, HALKA EK MALİ KÜLFET GETİRMEYECEK
 
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısında yapılmasını öngördükleri değişikliklerden sonra, halka hiç bir şekilde ek mali külfet getirilmeyeceğini belirterek, ʹʹTasarıda, emlak vergisi, işgal vergisi gibi hiç bir husus yer almayacaktırʹʹ dedi.
Bakan Atalay, tasarıyı komisyona sunarken yaptığı konuşmada, üzerinde önemli değişikliklerin yapılmasını isteyecekleri tasarının, alt komisyona gönderilmesini istedi.
Hükümet olarak, yerel yönetimlerin her anlamda güçlendirilmesine program ve çalışmalarında öncelik verdiklerini ifade eden Atalay, 59. Hükümet döneminde, yerel yönetimlerle ilgili bütün yasaları çıkardıklarını kaydetti.
Beşir Atalay, bu yasalarla, yerel yönetimlere yeni görevler ve yetkiler verildiğini, daha rahat çalışma imkanı tanındığını, ancak verilen görev ve yetkilere karşın gelirlerini artırıcı bir çalışmanın bugüne kadar yapılamadığını belirtti.
Buna ilişkin geçen dönemde Meclise sunulan ancak yasalaşmayan tasarının bu dönemde yenilendiğini belirten Atalay, Bakanlar Kurulunda tasarıyla ilgili yeni bir değerlendirme yaptıklarını bildirdi. Beşir Atalay, bu tasarının yasalaşmasını istediklerini ancak üzerinde çok önemli değişiklikler yapmayı öngördüklerini dile getirdi.

-ʹʹKAYNAK MİKTARI 17 MİLYAR YTLʹYE ÇIKARILIYORʹʹ-

Bakan Atalay, tasarıya ilişkin yeni çalışmada, yerel yönetimlerin, belediyelerin ve il özel idarelerinin, sadece genel bütçeden alacakları payın artırılması kısmını ön plana almak istediklerini ve değişikliği o şekilde yapacaklarını ifade etti. Atalay, şöyle konuştu:
ʹʹMevcut tasarıda yer alan, belediyelerin ve il özel idarelerinin öz gelirlerini artırıcı düzenlemelerin, tasarıdan çıkarılmasını talep ediyoruz, yeni çalışmamız bu yönde. Hükümet olarak vatandaşa yük getirecek veya belediyelerin öz gelirlerini yükseltici bütün düzenlemelerin alt komisyonda geri çekilmesini ve yerel yönetimlerin sadece genel bütçeden alacağı payların artırıldığı düzenlemelerin yer almasını isteyeceğiz.
Bu düzenlemeler, 12-13 maddeyi kapsamaktadır. Komisyonun bu konuda bize destek vermesini talep ediyoruz. Bunun hızla Genel Kurula sunularak çıkarılmasını arzu ediyoruz.
Yeni düzenlemeyle, genel bütçe vergi gelirleri üzerinden mahalli idarelere aktarılan kaynak miktarı, yıllık yaklaşık 13 milyar YTLʹden yaklaşık 17 milyar YTLʹye çıkarılmaktadır. Yani genel bütçeden yerel yönetimlere aktarılacak tutar 4 milyar YTL artırılıyor.ʹʹ
Bakan Atalay, tasarıya ilişkin yeni düzenlemeyle, nüfusu 10 binin altındaki belediyelerin mali yönden desteklenmesi amacıyla denkleştirme ödeneği getirildiğini ve her yıl 2 eşit taksitte bu belediyelere dağıtılmasının planlandığını söyledi.

-ʹʹEK KAYNAK TRANSFERİ ZORUNLUDURʹʹ-

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden mahalli idarelere ayrılan payların dağıtımında, nüfus kriterine ilave olarak gelişmişlik endeksi, illerin yüzölçömü ve performans gibi yeni kriterler de getirildiğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:
ʹʹSonuç olarak, tasarının, genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere daha fazla kaynak aktarılmasını öngören maddelerinin öncelikle yasalaştırılmasına hükümetimizce karar verilmiştir. Çünkü yeni yasalarla mahalli idarelere devredilen yeni görev ve hizmetlerin halkın ihtiyaçlarına, beklentilerine uygun şekilde yürütülmesi açısından, ek kaynak transferi zorunludur. Bunun da bir an önce gerçekleşmesi gerekmektedir. Tasarının, alt komisyonda ele alınmasını ve değerlendirmeler doğrultusunda düzeltilmesini hükümetimiz adına talep ediyorum. Tasarının madde sayısının azaltılmasının ve bu yasama yılında yasalaşacak şekilde tekrar ele alınmasının yararlı olacağını düşünüyorum.
Yapılmasını öngördüğümüz bu değişikliklerden sonra, halkımıza hiç bir şekilde ek mali külfet getirilmeyecektir. Bölgesel gelişmişlik durumları dikkate alınarak, daha az gelişmiş il özel idaresi ve belediyelere daha fazla kaynak transferi sağlanması yönünde tedbir alınacaktır. Yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri üzerinden ayrılan pay miktarı yüzde 30 oranında artırılmış olacak. Pay dağılım sistemi; kolay, basit ve anlaşılabilir hale getirilecektir. Emlak vergisi, işgal vergisi gibi hiç bir husus yer almayacaktır.ʹʹ
Daha sonra, tasarı alt komisyona gönderildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısını ele aldı. Bu tasarı da alt komisyona havale edildi.
Konhaber