Artık polise de not verilecek

Artık polise de not verilecek
Hükümet, sağlık çalışanlarının ardından polise de performansa dayalı ek ödeme sistemi getiriyor. Rütbe terfisinde, tain ve yükselmede performansa bakılacak.
Hükümet, personele yapılacak ödemelerde de belirleyici olan kamuda performans sistemini yaygınlaştırıyor. 

Sağlık Bakanlığı teşkilatını değiştiren kanun hükmünde kararnamede (KHK), personelin performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi de öngörülürken, yeni kurulan bağlı kuruluşlarda çalışanlar için de performansa dayalı ek ödeme sistemi getirildi. Emniyet’te de “rütbe terfisinde, görevde yükselmede, görev yeri değişikliğinde” performansa bakılacak.
Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısında kapsamlı değişiklik öngören KHK’de, sık sık “performans” vurgusu yapıldı. 

KHK’de, bakanın görevleri arasında performans ölçütlerini belirlemek de yer alıyor. Ayrıca Denetim Hizmetleri Başkanlığı, “bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini” de yapacak. Yine, yeni kurulacak olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun performans değerlendirmesi yapma görevi de bulunuyor. Kamu hastane birliklerinde görev yapacak sözleşmeli personelle yapılacak sözleşme eklerinde “bireysel performans kriterleri ve hedefleri” de belirtilecek. Performans hedeflerinde başarı sağlanamazsa sözleşmeler süresinden önce de sonlandırılabilecek.
 
Emniyet kriterleri
AB Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nin içerisinde de Emniyet teşkilatı ile ilgili performans kriterlerine yer verildi. Emniyet Teşkilatı Yasası’nda yapılan değişiklikte, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, Emniyet teşkilatı çalışanlarının iş başarılarının değerlendirilmesine olanak sağlayacak kurum içi bireysel performans değerlendirme sistemi oluşturulması öngörüldü. Performans değerlendirme sonuçları hizmet gerekleri yanında, personelin “başarı, yeterlilik ve ehliyetlerinin tespitinde, performansının geliştirilmesinde, kıdem sırasının tespitinde, rütbe terfiinde, görevde yükselmesinde, asli memurluğa atanmasında, branş işlemlerinde, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitiminde, ödüllendirilmesinde, istihdamında ve görev yeri değişikliğinde” kullanılabilecek.
Performansın iyileştirilmesi için alınması gerekli görülen tedbirleri görüşerek önerilerde bulunmak üzere, merkezde Performans Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Performans değerlendirmesi yılda en az bir kez yapılacak.