Alperen Ocaklarından Kutlu Doğum Haftası Mesajı

Alperen Ocaklarından Kutlu Doğum Haftası Mesajı
Karaman Alperen Ocakları İl Başkanı Faruk OFLAZ Kutlu doğum Haftası nedeni İle Bir Mesaj Yayınladı.
Karaman Alperen Ocakları İl Başkanı Faruk OFLAZ Kutlu doğum Haftası nedeni İle Bir Mesaj Yayınladı.
Alperen Ocakları yayınlaadığı mesajda şunları söyledi; "İla-yı Kelimetullah için Nizam-ı Alem davasının biricik önderi, Âlemlere Rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Efendimiz Hz.Muhammed (sav) 20 Nisan 571 tarihine denk gelen Rebîulevvel ayının on ikinci gecesi Mekke’de dünyaya teşrif etti. 20 Nisan günü Allah Resûlü’nün dünyaya teşrif buyurarak tenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği gündür. Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in dünyayı şereflendirdiği gece Kabe’deki putlar yüz üstü yere yıkıldı ve karanlık gönüllerimizi aydınlatan Nur’un ışığı dünyaya yayıldı.
          Efendimiz (sav) alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.” (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”( ENBİYA 107) O (sav)’nun gelişi herkes için Cenâb-ı Hakk’ın en büyük lütfu ve en engin ihsanıdır. Bunun böyle olduğunu bizzat Rabb’imiz anlatmaktadır:
“İçlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan (kötülüklerden, münkerden) onları temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, mü’minlere büyük bir lütufta bulunmuştur” (Âl-i İmran/164)
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) Hazretlerinin dünyaya gelişinin sene-i devriyesinin kutlu bir hafta olarak algılanıp, bu haftanın Yüce dinimiz İslamiyet’in asrın idrakine uygun bakış açıları ile anlaşılarak yaşanmasını Yüce Mevla’ dan niyaz ediyoruz.
Her geçen gün materyalist yaklaşımlarla dünyanın görünen yüzünün içinden çıkılması zor buhranlara doğru sürüklendiğini müşahede ediyoruz. İçinde bulunmuş olduğumuz Kutlu Doğum haftası münasebeti ile bu buhranlardan sıyrılabilmenin yegâne yolunun da gerek camia, gerek ülke gerekse de dünya ölçeğinde yaşanılanlara Muhammedi (sav) bir bakış açısı ile yorum getirip ve bu bakış açısına göre tavır sergileyerek olabileceğini bir kez daha hatırlayıp, hatırlatmanın anlamlı olacağını düşünüyoruz.
İnsanların doğan kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüğü bir cahiliye devrinden sevgi ve muhabbet  iklimlerine yelken açabileceklerini Risalet’ i ile tüm dünyaya ispat eden Hz. Peygamberimizin yöntemi, ahlakı, yaşantısı biz Alperenler için her zaman tartışılmasız değerlerimiz olarak mahfuz kalacaktır. Alperenlik geleneğinin fikri ve metafizik derinliği Allah-u Zülcelal Hazretlerinin Resul’ü vasıtası ile bize aktarmış olduğu bu hazinelerde gizlidir.
 Bizlerinde belirli noktalarda gizli kalmış, belki tam anlaşılamamış belki belirli çekincelerle gür ve tok bir seda ile ifade edilememiş bu hazineleri insanlıkla buluşturmak adına bu hafta tüm mensupları ile ve büyük bir gayret ile çabalayarak geçirmemiz gerektiği kanaatindeyiz.
Ayrıca bu haftanın siyasi arenada uzun süredir eleştirdiğimiz ve milletimizin artık çeşitli kompartımanlara ayrılabileceği boyutlara gelen gerilim siyasetinden, bu haftanın yüzü suyu hürmetine uzak kalınmasını bu saha da faaliyet gösteren tüm yapılardan istirham ediyoruz. Bizler Liderimizin şahadeti vesilesi ile ölümün her an bizlere aslında ne kadar yakın olabileceğini daha yakından anlamış bir camia olarak gerek birbirine yakın, gerekse de birbirine zıt tüm görüşteki insanların anlamsız gerginliklere girmesininde ülke menfaatine ve inandığımız değerler manzumesine hizmet etmeyeceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Alperen Ocakları olarak, bu haftanın başta ülkemize, ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini, Hz. Peygamberimizin nuru ile İlay-ı Kelimetullah için Nizam-ı Âlem davasının yeryüzüne nakış nakış işlenmesini ve bu noktada bizlere de gayretimiz ölçüsünde sebep olabilmeyi nasip etmesini Yüce Mevla’ dan niyaz ediyoruz.
Gönüllerin sultanı  rahmet ve bereket Peygamberi Efendimiz Hz.Muhammed’in (sav)’i anlamanın ve anlatmanın en güzel yolu onun ilmiyle emir ve yasaklarını hayat nizamı olarak yaşamaktan ve yaşatmaktan geçmektedir. Resulü Ekrem’in hayat nizamını, hayat nizamı seçmek ve ona mahzar olan Kuran-ı Kerim’i kendimize rehber olarak görmek biz Alperenlerin en büyük görevidir. Yoluna canımızı koyduğumuz Peygamber efendimizin nuru bizim karanlık dünyamızı aydınlatacak tek ışıktır. Cenab-ı Allah bizleri ona yakışan bir Alperen olmayı nasip etsin.
          Âlemlerin Rabbi bizleri hak yolundan ayırmasın Peygamber Efendimizin (sav) sancağı altında buluşmayı bizlere nasip etsin. Yüce Türk Milleti’ne, İslam Âlemi’ne ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi dileğiyle Kutlu Doğum Haftası mübarek olsun.
          Ya Rasulallah (sav)
          Sen hâlâ kırk yaşındasın
          Ve hâlâ ümmetinin başındasın...