A&Gʹnin seçim sonrası ilk anketi

A&Gʹnin seçim sonrası ilk anketi
Seçim günü oy kullanıldıktan sonra yapılan A&G anketinde birbirinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
"Bugün oyumu AK Partiʹye verdim" diyen seçmenlerin %16,5ʹi "AK Partiʹye oy vermeseydim ikinci tercihim MHP", CHP seçmeninin %30,5ʹi ise "İkinci tercihim MHP olurdu" dedi.
Soru: Oyumu ....ʹe verdim, dediniz. Diyelim ki oy verdiğiniz bu partiye herhangi bir sebepten dolayı oy vermeseydiniz, bu durumda hangi partiye oy verirdiniz, yani ikinci tercihiniz ne olurdu?
- Bugün oyumu Ak Partiʹye verdim diyen seçmenlerin %16,5ʹi Ak Partiʹye oy vermeseydim 2. tercihim MHP, %13,3ʹü ise Saadet Partisi olurdu demiştir. AK Partililerin %48,7ʹsi Ak Partiʹden başka bir partiye asla oy vermezdim, 2. tercihim yok demiştir.
 

CHP VE MHP ARASINDAKİ GEÇİŞKENLİK

- CHP seçmeninin %30,5ʹi 2. tercihim MHP, %12,6ʹsı DSP demiştir. MHP seçmeninin ise %23,0ʹünün 2. tercihi CHP, %13,1ʹinin iseAk Partiʹdir.
- BDPʹnin bağımsız adaylarına oy veren seçmenlerin %14,9ʹu ʹikinci tercihim CHP olurduʹ cevabı vermiştir.

AK PARTİLİ SONUCU BİLDİ

Soru: Oy verdiğiniz partinin bu akşam sonuçlar açıklandığında Türkiye genelinde % kaç oy alacağını tahmin ediyorsunuz ?
- Oyumu Ak Partiʹye verdim diyenlerin Ak Partiʹnin bu seçimde alacağı oy tahmininin genel ortalaması %50,4ʹdür.
- CHPʹliler partilerinin %36,6, MHPʹliler ise %25 oy alacağını tahmin etmektedir.

GELİR DÜŞTÜKÇE AKP OYU YÜKSELDİ

- Hane halkı ortalama geliri düştükçe Ak Partiʹnin, yükseldikçe CHPʹnin oyu arttı.
Kim, hangi partiye oyunu kullandı

AKP KADINLARDAN DAHA FAZLA OY ALDI

Ak Parti kadınlardan %53,8 ? erkeklerden ise % 46,2 oranında oy aldı. MHP ve BDP seçmeni ise erkek ağırlıklı.
Tabloya diğer açıdan bakarsak;
- Ak Partiʹye oy veren her 100 kişinin yaklaşık 47- 48ʹi erkek iken, 52-53ʹü kadın.
- MHPʹye oy veren her 3 kişiden 2ʹsi erkek.
- Ak Parti 27 yaş ve altı gençlerden genel ortalamanın altında oy aldı. (% 44,1) Bunda işsizlik algısının ve YGS sınav tartışmalarının etkisi olsa gerek.
- MHPʹnin 27 yaş ve altı gençlerde oy oranı %17,2.

2 ÜNİVERSİTELİDEN BİRİ CHP DEDİ

- Ak Parti ilkokul ve daha alt eğitim gruplarında %63,6, üniversite mezunlarında ise %26,8 oranında oy aldı.
- Her 2 üniversite mezunundan biri CHPʹye oy verdi.