Karamanın Yerel haber sitesi

Dünya Engelliler Günü Mesajları

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımlanan mesajlar.

Dünya Engelliler Günü Mesajları
  • 03 Aralık 2018, Pazartesi 11:18

Saadet Partisi Karaman Kadın Kolları Başkanı Havva Şahin 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ dolayısıyla açıklama yaptı.


Şahin; Engelli; doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal hayata uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım veya rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir.
Ülkemizde “Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın” iki binli yılların başında yapmış olduğu araştırma neticesinde açıkladığı ilk ve tek engelliler istatistiğine göre, nüfusumuzun %12.29 ‘u yani takriben 9,5 milyonu engelli olarak sayılmaktadır. Tıbbın hızla gelişmesine rağmen buna karşılık doğum öncesi bilinçsiz hamilelik dönemi, doğum sonrası gerekli tetkiklerin ve aşı takviminin takibinde ihmalkâr davranışlar, trafik, iş kazaları, terör ve benzeri sebepler göz önüne alındığında yukarıdaki oranın hızla artış gösterdiği hazin bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine özründen dolayı hiçbir imkân ve fırsatlardan yoksun kalmamasına özen gösterilmelidir. Bu maksatla atılacak her adım, engelli vatandaşlarımızın öz güvenlerini güçlendirecek ve hayata  daha sıkı bağlanarak toplumda üreten bir birey olmalarını sağlayacaktır. 
         Saadet Partisi olarak en önemli özelliklerimizden birisi, engelli vatandaşlarımıza yapılacak olan hizmetleri göstermelik ve yapıyor gözükmek için değil, insani ve manevî değerleri önde tutmamız, dolayısıyla özümseyerek yapmamızdır.  
      Bu bağlamda; Milli Görüş Partileri olarak bugüne kadar parlamentoda olduğumuz sürelerde gerek muhalefet gerekse iktidar dönemlerimiz de, her alanda olduğu gibi “garson devlet” anlayışıyla, genelde tüm insanlığa, özelde de engelliler konusunda sayısız hizmetler ortaya koyduk.
        1992 yılında  Parlamentoda bulunan  Refah Partisi, TBMM‘ine araştırma önergesi vererek, “engellileri araştırma komisyonunun”  ve “Engelliler Bakanlığının” kurulması hususu ilk defa gündeme getirmişti. Böylece söz konusu komisyonun çalışmalarıyla; eğitim, istihdam, sağlık, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, sosyal ve kültürel problemlerin yanı sıra bakım ve rehabilitasyon hizmet ve çözümü hususundaki konuların meclisin gündemine taşınması  sağlanmıştır.
Refah Partisi,1996 yılında 54.Hükümeti kurarak merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığında 3 Aralık 1996 tarihinde TBMM’yi, özel gündemle toplayarak kanun hükmünde kararname yetkisi almış ve 571-572-573 sayılı kanun hükmünde kararnameleri çıkarmak suretiyle şimdiki adı “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü” olan o zaman ki  adıyla “Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. 
Bu süreçte;

İstihdam oranının %2’den % 3 ‘e çıkarılması, 
engelli araç ve gereçlerinin gelir durumuna bakılmaksızın sosyal dayanışma fonundan ihtiyaç sahiplerine verilmesi, 
imar kanunundaki değişiklikle binaların fiziksel yapısının engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi, 
belediyelerin ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak çevrenin iş gücü ihtiyacına göre engellilere yönelik mesleki kursların açılması, 
buna bağlı olarak iş eğitim merkezleri ve yaşam evlerinin açılması,
toplu ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına ve ulaşabilirliğine uygun olmasını sağlanması ve bu araçlardan ücretsiz veya indirimli faydalanılması, 
aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve bu merkezler aracılığıyla engelli çocukların   kendi kendine yeterli seviyeye getirilmesi, 
okul eğitimine hazırlanması ve aile içi uyumu sağlanması, ve bunlar gibi daha birçok alanda o güne kadar olmayan haklar ve hizmetler verilmesini  sıralayabiliriz.
Bütün bu yaptıklarımız ve bugüne kadar yapılanlar nihayi çözüm olmadığına inanıyor bu nedenle Milli Görüş felsefesiyle Saadet Partisi olarak bundan sonra da Parlamentoda temsil hakkına sahip olduğumuz taktirde de her sahada olduğu gibi bu alanda da büyük bir hassasiyetle çalışacağımızı ifade etmek istiyoruz.
          Engellilerin toplumun önemli ve saygıdeğer bir bölümünü teşkil ettikleri göz önünde bulundurularak, çalışacakları iş sahalarının hazırlanmasına, insanca yaşama şartlarına kavuşturulmalarına, her türlü tesis ve alt yapıda kendileri için gereken kolaylık sağlayıcı yatırımların yapılmasına özel bir itina gösterilecektir. 
        Ayrıca, engellilerin engelinden dolayı ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gerecin, külfetsiz bir şekilde karşılanması için kolaylık sağlanacaktır. Bunları üreten tesislerin kurulması ve gelişmesi teşvik edilecektir.
Engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hususunda Sağlık Bakanlığının gerekli ve yeterli çalışmaları yapması, bunun Devlet Politikası olarak sürdürülmesine özel önem verilecektir.
Ağır engelliler için “Kerim Devlet Anlayışı” esas alınarak hizmetler yürütülecek, tüm engellilere gelir durumlarına göre belli oranlarda maddi destek sağlanıp, ağır engelliye sahip ailelere devlet tarafından yerinde bakım ve tıbbi hizmet verilecektir.
Engellilere verilen hizmetler ile ilgili yerel yönetimlere özel yetkiler ve imkânlar sağlanacaktır.
        
  Başta ibadethaneler olmak üzere, binalara kolayca girmeleri, ibadetlerini yapmaları, hutbe ve vaazlardan yararlanabilmeleri için gereken her türlü tedbirin alınmasına ve şartların sağlanmasına özel bir itina gösterilecek; engellilerle ilgili hizmetlerin, yurt çapında aksamadan yürütülmesi için denetleme ve izleme çalışmalarına da önem verilecek ve gereken her türlü tedbir alınacaktır.
          Engellilerin Doktora yapmaları dâhil, yüksek seviyede eğitim görmeleri ve sonradan da çalışarak hizmet etmeleri için gereken tedbirlerin alınmasına özel bir itina gösterilecektir.
Tüm bu hizmetler yönetmelik ve genelgelerle değil kanunlarla hükme bağlanacaktır.
Engellilerin, bu toplumun engelli olmayanlar gibi her türlü hak ve eşitliklere sahip olduğunun bilincinin devlet politikası olarak benimseyip, toplumun da bu anlayışla hareket etmesini sağlayacak atılım ve projeleri hayata geçirmeyi kendimize görev addediyoruz.
Eğer bir devlet, engellilerine gereken önemi vermiyorsa, onlarla yeterince birlikte olamıyorsa,
“medeni devlet” olması mümkün değildir. 
Onun için her birimiz, bu alanda üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, öncelikle kalplerimizdeki engelleri kaldırarak,
“engelli vatandaşlarımızın hayatlarına  5  dakika empati yapmaya davet ediyoruz..”
ÇÜNKÜ…
“HAYAT BİRLİKTE GÜZEL..” dedi.
.................

KTSO'SI BAŞKANLARDAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI 


Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet ÇELİK ve Yönetim Kurulu Başkanı M. Gökhan ALKAN 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladılar. 
“Engelli bireylerin toplumsal hayatta varlık gösterebilmeleri, ortak sağduyu ile gerçekleşecek ve toplumu zenginleştirecek bir unsurdur. Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, bu sağduyunun ortaya çıkması ve engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artması için önemli bir gündür. Engelli bireylere dönük gerçekleştirilecek her türlü çalışma, fırsat eşitliğini arttırarak engelli bireylerin toplumsal hizmetlerden en az engelli olmayan bireyler kadar faydalanabilmesini sağlayacağı için ülkemizi de çağdaş toplumlar seviyesine çıkaracak en önemli özelliklerden biri olacaktır. Maalesef dünyamızda hızla bozulan çevre dengesi, genetiği değiştirilmiş gıdalar, iş ve trafik kazaları ve artan çevre kirliliğinin doğal sonucu olarak her yıl engelli sayısı da hızla artmaktadır. Unutmayalım ki hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız.  Önemli olan toplum olarak bu durumu kabullenmek, engellilerin yaşam koşullarını göz önünde bulundurarak onlara yönelik girişim ve çabaları ortaya koyabilmektir. Engellilerimizi anlamak, anlatmak, duygularına tercüman olmak, sorunlarına çözüm bulmak, sosyal hayatımızla kaynaştırmak, duygusal ve sosyal gelişmelerine katkıda bulunmak, dayanışmalarını geliştirmek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, hayatlarını anlamlı hale getirmek hepimizin görevidir.
Karaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın topluma katılımları, kendilerini geliştirebilmeleri ve kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri konusunda oluşan toplumsal bilincin artarak devam etmesi umuduyla tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” ifadelerine yer verdiler. 

...................

Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Adem KAPAR, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

“Hayatı Paylaşmak İçin Hiçbir Engel Olmadığı Anlayışı Benimsenmeli…”

Engelli vatandaşlarımızın ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda tüm sorunlarını çözmek ve onları her türlü haklardan yararlandırmak sosyal devletin bir görevi olduğu kadar hepimizin bir insanlık görevidir. Engellilerin toplumsal hayata aktif olarak katılımı, tüm toplum için bir mutluluk kaynağıdır. Engellilerin sorunlarıyla ilgili toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla herkes üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir.

Bizler de Yerel Yönetim Yetkilileri olarak engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almalarını ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önlem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusu üzerinde önemle durmaktayız.

  Her bireyin birer engelli adayı olduğunu unutmamalı, hayatı paylaşmak için hiçbir engel olmadığı anlayışı benimsenmeli ve herkes bu doğrultuda hareket etmelidir. İnsanlığın ortak sorunu olan ve her an, herhangi bir insanın başına gelme ihtimali olan engellilik hali ancak toplum tarafından bilinçli hareket edilerek engelsiz bir yaşam haline dönüştürülebilir.

  3 Aralık Dünya Engelliler Gününün engelli vatandaşlarımızla ilgili sorunların çözümünde duyarlılığın artmasına vesile olması dileğiyle, bu özel günlerini kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımız ve ailelerini saygıyla selamlıyorum.

..................

 

 


HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

yukarı çık