7.Türkiye Muhasebe Forumu Samsun’da Yapıldı

7.Türkiye Muhasebe Forumu Samsun’da Yapıldı
7. Türkiye Muhasebe Forumu 4-5 Mayıs 2012 tarihlerinde Samsun’ da yapıldı.

Türkiye Muhasebe Forumu 4-5 Mayıs 2012 tarihlerinde Samsun’ da yapılmış olup, forumun ana teması “Yeni Muhasebe ve Denetim Düzeninde TÜRMOB’ un Rolü” olarak belirlendi. Forum’a ilimizi temsilen Karaman SMMMO Oda Sekreteri Umut Aydın ve Şevki Karcı, Celal Bal, Mustafa Kutlu ve Hamit İşler katıldı.

        Türkiye genelinden yaklaşık iki bin YMM ve Mali Müşavirin katıldığı Foruma aynı zamanda konuşmacı olarak  hemşehrimiz olan Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı Seyit Ahmet Baş, Türmob Genel Başkanı Nail Sanlı,eski Türmob Başkanı Masum Türker, konu hakkında akademisyenler ve Samsun ili Bürokratları ile yine Samsunlu olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç katıldılar.

        Türmob Genel Başkanı Nail Sanlı açılış konuşmasında , geçen kasım ayında yürürlüğe giren 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameʹyi TÜRMOB olarak olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuʹnun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, mesleğimiz açısından önemli düzenlemeleri getiren bir gelişme olmuştur. Bu kararname, muhasebe ve denetim standartları ile kamu gözetiminde olmak üzere üç temel konu üzerinde düzenleme getiren ve bu alanda tek yetkili otorite kurulmasını amaçlayan özellik taşımakta. Bu açıdan bakıldığında bağımsız denetim alanındaki parçanın, çok başlı ya da bölüntülenmiş olarak ifade ettiğimiz yapının sona ermesi nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Meslek mensuplarımızı yıllardır sıkıntı içine sokan çok başlı yapı ortadan kalkmakta, bağımsız denetim alanında tek başlı bir yapıya geçiş sağlanmaktadır."

        Ayrıca Mali Müşavirleri yakından ilgilendiren birçok konuda görüş alışverişinde bulunulan Forumda eksikleri görülen konular hakkında ilgili Kurumlardan istek ve taleplerde bulunuldu.