4.BLİLER ARTIK KADROLU

4.BLİLER ARTIK KADROLU
Memur-Sen ve Eğitim Bir-Senin Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili verdiği mücadele sonuç verdi.
Karaman Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yunus ÖZDEMİR yaptığı basın açıklamasında şunları dile getirdi: “Sözleşmeli çalışanların kadroya alınması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’nin 04/06/2011 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.
6221 sayılı Yetki Kanunu’na dayanılarak çıkartılan 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre istihdam edilen, başta öğretmenler olmak üzere, tüm sözleşmeli personel, hiçbir ön şart aranmaksızın memuriyet kadrolarına geçirilecektir.
 
Buna göre, Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle sözleşmeli personel kadrolarında çalışmakta olanlar, otuz gün içinde memuriyet kadrolarına geçirilmek üzere kurumlarına yazılı olarak müracaat edeceklerdir. Başvuru yapanların çalıştıkları yerlere atanması kurumlarınca altmış gün içinde yapılacaktır. Bu mücadelemizde bize destek veren bütün teşkilatımıza, üyelerimize ve Memur-Sen 3.Olağan kongremizde verdiği sözü yerine getiren Sayın Başbakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz.”dedi.