2012 Yılı Yem Bitkileri Desteği Resmi Gazetede yayınlandı

2012 Yılı Yem Bitkileri Desteği Resmi Gazetede yayınlandı
"Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)" 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet ÖZTİRYAKİ konu hakkında yaptığı açıklamada; “Destekleme ödemesinden, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden çiftçiler yararlanacaktır.

Tek yıllık yem bitkilerinde (adi fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, yem bezelyesi); % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır. Çok yıllık yem bitkilerinde (yonca, korunga, yapay çayır mera) de ilk hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır. Silajlık mısır ekilişlerinde danenin hamur olum döneminden danelerin sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

Yem Bitkileri fark ödemesi desteğine müracaat edecek üreticilerimizin 01/01/2012 tarihinde başlayıp 15/11/2012 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin hasattan önce mutlaka müracaatlarını İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gelerek tamamlamaları gerekmektedir” dedi.