2012 Yılı Organik Tarım Desteği Başladı

2012 Yılı Organik Tarım Desteği Başladı
"Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/47)" 12.06.2012 tarih ve 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet ÖZTİRYAKİ konu hakkında yaptığı açıklamada; “Günümüzde tüketicilerin, çevreye dost insan sağlığına duyarlı güvenli gıda talepleri, tarımsal ürün talebini yönlendiren en önemli etken halini almıştır. Tüketicilerin bu talepleri, tarımsal ticareti de etkileyerek satın alınacak ürünlere karşı güveni artıracak teknik tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu sebeplerle Bakanlığımız tarafından çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Organik Tarım Desteği ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapan, ÇKS’de 2012 üretim sezonu ile OTBİS İcmali-1’de ve OTBİS İcmali-2’de de kayıtlı olan ve bu Tebliğde OTD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılır.

Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, meyve sebze üretim alanları için Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 35 TL’dir, tarla bitkileri üretim alanları için Geçiş süreci-2, Geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan ürünlere dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 10 TL’dir.

OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 14/1/2013 tarihinden itibaren 29/3/2013 günü mesai saati bitimine kadar başvuru dilekçesi ve Ek-2’de kayıtlı uygunluk belgesi ile ÇKS’de kayıtlı oldukları il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir” dedi.