2010ʹde Köprüler özelleştirilecek.

2010ʹde Köprüler özelleştirilecek.
Uzun süredir gündemde olan köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için düğmeye basıldı. Daha önce Danıştay engeline takılan özelleştirme için gerekli hukuki altyapı hazırlandı.
Özelleştirmelere imkân veren Karayolları Genel Müdürlüğüʹnün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Taslağı, Başbakan lıkʹa gönderildi. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğüʹnün iki yıldır özelleştirmeyi beklediği Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprüleri ile 9 otoyol projesinin özel sektöre devrinin de önü açılacak. Bu projelerin 2010 yılında yeniden ihale sürecine gireceği ifade edildi. Tasarı taslağı Bakanlar Kuruluʹnda ele alındıktan sonra Meclisʹe gönderilecek ve yasalaştırılacak.
 
Yetki Özelleştirme İdaresiʹnde
 
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), 9 otoyol ve 2 boğaz köprüsünün işletme hakkı devri yöntemiyle 31 Aralık 2008ʹe kadar özelleştirilmesine yönelik ÖYK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştayʹda dava açmış ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmişti. Gerekçe olarak ise özelleştirme sürecinde ilgili yasalarda buna olanak tanıyacak değişikliklerin yapılması gerektiği, otoyol ve köprü özelleştirmelerinin kapsam ve sınırlarının yeniden tanımlanması ve özelleştirme sonrasında işletici ile kamu otoritesinin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştı. Bu nedenle Karayolları Genel Müdürlüğüʹnün yetkilerini belirleyen kanun tasarısı taslağı hazırlandı ve nihai aşamaya da geldi.
 
Tasarı taslağına göre, erişme kontrollü karayolları, otoyollar, köprüler ve bu yollarda bulunan bakım ve işletme tesisleri, hizmet tesislerinin özelleştirilmesi ÖİB tarafından gerçekleştirilecek. İhaleleri kazananlar ile imtiyaz sözleşmesi imzalanacak. Karayolları Genel Müdürlüğüʹnün özelleştirilecek otoyol ve köprü listesine yenilerini ekleme hakkı da bulunuyor. Önceki ihale sürecinde işletme hakkı devri modeli düşünülmüş ve imtiyaz sözleşmesi süresinin de 20-25 yıl olması planlanmıştı. Yine aynı yöntemin uygulanması üzerinde durulduğu ifade edildi.
 
6 milyar dolar gelir bekleniyor
 
Tasarı taslağında; özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin ÖİB tarafından yapılacak harcama ile giderler düşüldükten sonra kalan miktarı genel müdürlüğün Merkez Bankası nezdindeki hesabına aktarılacak. Tasarı ile genel bütçe kapsamındaki Karayolları Genel Müdürlüğü özel bütçeli idareler sınıfına da alınarak, tüzel bir kişilik kazandırılıyor. 2008 yılında özelleştirmesinin tamamlanması hedeflenen 9 otoyol projesi ile İstanbulʹdaki 2 boğaz köprüsü özelleştirmesinden ise yüksek bir özelleştirme geliri elde edilmesi bekleniyor. ÖİB, 2007-2008 döneminde ilk etapta 6 otoyol ile 2 boğaz köprüsünün özelleştirilmesine yönelik bir paket hazırlamış ve bu paketten en az 5-6 milyar dolarlık gelir elde edilmesi öngörülmüştü. Diğer otoyol projeleri ile birlikte elde edilebilecek gelirin 10 milyar dolara dayanması bekleniyor. İhalelere yerli ve yabancı birçok şirketten ise talep gelmesi bekleniyor.
 
GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEMEYENE AĞIR PARA CEZASI GELİYOR
 
Geçiş ücreti olan otoyollarda ücret ödemeyip kural ihlali yapanlara uygulanan ceza da hukuki altyapıya kavuşuyor. Tasarı taslağına göre, geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, genel müdürlükçe o güzergâhın en uzun mesafesine ait geçiş ücreti ile birlikte ücretin 10 katı oranında idari para cezası uygulanacak. Bugüne kadar bakanlık tarafından belirlenen oranda uygulanan cezalara karşı birçok dava açılmıştı. Şimdi hukuki altyapısı olması nedeniyle, kural ihlali yapanların bu parayı ödemesi artık şart olacak.
 
NELER İHALE EDİLECEK?
 
* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
 
* Boğaziçi Köprüsü
 
* Edirne-İstanbul-Ankara Otoyolu
 
* Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu
 
* Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu
 
* Toprakkale-İskenderun Otoyolu
 
* İzmir-Çeşme Otoyolu
 
* İzmir-Aydın Otoyolu
 
* Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu
 
* İzmir Çevre Otoyolu
 
* Ankara Çevre Otoyolu