100 BİN YENİ MEMUR ALINACAK.. PEKİ ŞARTLAR?

100 BİN YENİ MEMUR ALINACAK.. PEKİ ŞARTLAR?
Devlet, 32 bini yeni kadro olmak üzere 100 bin personel alacak. İşte personel alacak kurumların listesi ve başvuru yerleri..

Para Dergisi’nden Özlem Doğaner’in haberine göre; Küresel ekonomik krizin etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi zaten en büyük sorunu istihdam yaratmak olan Türkiye’de de işsizlik can yakmaya devam ediyor. İşsizlik oranının 2009 yıl sonu itibariyle yüzde 14.8ʹe çıkacağı tahmin ediliyor. 2010ʹda yüzde 14.6, 2011ʹde yüzde 14.2, 2012ʹde ise yüzde 13.3ʹe gerilemesi bekleniyor.

 

KAMUYA 100 BİN MEMUR

 

Önümüzdeki üç yıllık dönemde 1 milyon 250 bin kişilik bir istihdam artışı öngörülüyor. Ancak nüfus artışı nedeniyle yıllık 800 bin kişinin eklenmesi oranların düşürülmesinin uzun yıllar alacağına işaret ediyor.  Durum böyle olunca devlet yine en büyük umut kapısı oluyor. 2010 yılı bütçesinde, kamu kurumlarından emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memurların sayısının yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde açıktan ya da nakil suretiyle atama yapılmasına karar verildi. Bütçe kanunuyla 32 bin yeni kadroya da imkan verildi. Bu çerçevede bu yıl yaklaşık 100 bin memurun kamuya alınması planlanıyor.
 
Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarından personel alımlarına yönelik talep toplayacak ve buna göre kadro dağılımı yapacak. Bu kadroların dağılımında Milli Eğitim, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarına öncelik verilecek. Bu çerçevede 35-40 bin öğretmen alınması bekleniyor. Yaz döneminde tek seferde öğretmen atama/görevlendirme yapılması planlanıyor. Tahsis edilen kadrolar içinde sözleşmeli pozisyon bulunmayacak. Anasınıfı mecburi hale geldiği için öğretmen alımında okul öncesi öğretmenliğe ağırlık verilecek.
 
Yeni yılda tamamına yakını üniversite mezunu yaklaşık 12 bin yeni polis memurunun da emniyet kadrosuna katılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın da 20 bin civarında personel ihtiyacı bulunuyor.
 
YERLEŞTİRMELER MAYIS VE KASIMDA
 
Ayrıca bu yıl KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) yapılacak. ÖSYM lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS düzenleyecek. Lisans mezunları için 10-11 Temmuz, ortaöğretim ve ön lisans mezunları için 26 Eylül 2010 tarihlerinde KPSS yapılacak. Lisans adayları 10-21 Mayıs, ortaöğretim ve ön lisans adayları 31 Mayıs-2 Temmuz tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Lisans mezunları birinci oturum için 35, ikinci oturum için 55, üçüncü oturum için 75, dördüncü oturum için de 95 lira ödeyecek. Ön lisans ve lise mezunları ise 35 lira sınav ücreti alınacak.
 
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (KPDS) ilkbahar dönemi 2 Mayıs, sonbahar dönemi ise 7 Kasım 2010’da gerçekleştirilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı’nın (ALES) ilkbahar dönemi 9 Mayıs, sonbahar dönemi içinse 21 Kasım 2010’da yapılacak. KPDS ve ALES’in sınav ücretleri 40’ar lira olacak. Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) ilkbahar dönemi 17-18 Nisan 2010, sonbahar dönemi ise 18-19 Eylül 2010 yapılacak. Adaylar bu sınav için 60’ar lira ödeyecek.
 
Yıl içinde mayıs ve kasım aylarında olmak üzere 2 defa merkezi yerleştirme yapılacak. 2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak birinci merkezi yerleştirme için adaylardan 17-26 Mayıs 2010 tarihlerinde tercihleri alınacak. 2010 KPSS B Grubu kadrolara yapılacak ikinci merkezi yerleştirme işlemi için adaylardan tercih alınma işlemi 15-24 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek. (B) grubu, kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanıyor. Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi gibi... Kadrolara ilk defa atanacak personelin ÖSYM tarafından yapılacak KPSSʹye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılıyor.  
 
EKONOMİYE BİN YENİ PERSONEL
 
Birçok kurum ocak ayından itibaren personel almak için ilan vermeye başladı. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 250 muhasebe uzman yardımcısı alacak. 66 ilde görev yapacak olan uzman yardımcısı adaylarının 2008 ve 2009 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP 43 puan türünden 70 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Giriş sınavı başvuruları 1 Mart’tan başlayarak 12 Mart 2010 günü mesai saati bitimine kadar yapılacak. Sınav ise 17 Nisan 2010 Cumartesi günü yapılacak.
 
Sınava başvuru için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak; ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak; üniversitelerin en az dört yıllık lisans öğrenimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olmak; muhasebe uzman yardımcılığı sınavında iki kez başarısız olmamak şartları aranıyor.
 
Başvuru yapmak isteyenler, elektronik ortamda Maliye Bakanlığı’nın www.maliye.gov.tr adresi ile Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün www.muhasebat.gov.tr adresinde bulunan "Sınav Başvuru Formu"nu online dolduracak. Sınava ilişkin 0312 415 16 10 veya 0312 415 17 01 numaralı telefonlardan da bilgi alınabilecek.
 
EMLAK UZMANLIĞI FIRSATI
 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce taşra teşkilatı kapsamında bulunan 70 il/ilçede istihdam edilmek üzere 200 milli emlak uzman yardımcılığı kadrosuna atama yapılacak. Bu amaçla 3 Nisan 2010 tarihinde Ankara`da giriş sınavı yapılacak. Başvurular, 22 Şubat-12 Mart tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru formu, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/Ankara adresinden, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerinden veya internet üzerinden “www.milliemlak.gov.tr” adresinden temin edilebilecek. Sınavla ilgili konularda Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 0312 415 18 65 - 415 18 66 no’lu telefonlarından bilgi alınabilecek.
 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce ayrıca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 100 milli emlak denetmen yardımcısı alınacak. Bunun için 20 Mart 2010 tarihinde giriş sınavı yapılacak. Denetmen yardımcıları; Ankara Defterdarlığı (20), İstanbul Defterdarlığı (35), İzmir Defterdarlığı (20), Antalya Defterdarlığı (10), Adana Defterdarlığı (5), Bursa Defterdarlığı (5) ve Kocaeli Defterdarlığı’nda (5) görev yapacak. Başvurular 1 Şubat-19 Şubat 2010 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru formu, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü İlkadım Cad. Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı Dikmen/Ankara adresinden, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerinden veya internet üzerinden “www.milliemlak.gov.tr” adresinden temin edilebilecek. Sınavla ilgili konularda Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 0312 415 18 65 - 415 18 66 no’lu telefonlarından bilgi alınabilecek.
 
320 GELİR UZMANI
 
Gelir İdaresi Başkanlığı da 320 gelir uzman yardımcısı alacak. Giriş sınavı 3 Nisan 2010 tarihinde yapılacak. Başvurular 15-26 Şubat 2010 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, elektronik ortamda “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacak. Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek. Yazılı sınavı kazanamayan sözlü sınava alınmayacak. Ayrıca sınavlarda başarılı olanların atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunlu olacak. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmayacak.
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ise 54 dış ticaret uzman yardımcısı alacak. DTM merkez teşkilatında ve DTM’nin yurtdışı kadrolarında görev yapacaklar. Genel idare hizmetleri sınıfından 8’inci ve 9’uncu derece kadrolara atanacaklar. Başvurular, 11-22 Ocak 2010 tarihleri arasında yapılacak. Yazılı sınav 7 Şubat 2010 tarihinde olacak. Başvurular, şahsen veya posta yoluyla Dış Ticaret Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat Emek/Ankara adresine yapılacak. Detaylı bilgi 0312 204 78 96 no’lu telefonlardan alınabilecek.
 
KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCISI
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı da taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 30 kültür ve turizm uzman yardımcısı alacak. Bunun için Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacak. Bu çerçevede 10’ar inşaat mühendisi, makine mühendisi ile jeodezi ve fotogrametri (harita) mühendisi alınacak. Başvuranların, 2008 ve 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan; KPSSP8 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alması, ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olması, uzman yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olması şartları aranacak. Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, Atatürk Bulvarı No: 29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı’ndan veya www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak 22 Ocak 2010 tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor. Yazılı yabancı dil (İngilizce, Almanca ya da Fransızca) sınavını geçenler 11 Mart 2010 tarihinde sözlü sınava alınacak.
 
Devlet Personel Başkanlığı; devlet personel uzman yardımcısı kadrosuna 18 atama yapacak. Başvurular, 4-15 Ocak 2010 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı İzmir Caddesi No: 41 Kızılay/Ankara adresine şahsen veya postayla yapılabilir. İş talep formu, kurumdan veya internet aracılığıyla www.dpb.gov.tr adresinden temin edilecek. 0312 418 83 07 no’lu telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir. Sınav 13 Şubat 2010 günü yapılacak.
 
ADALET’E 3 BİNE YAKIN PERSONEL
 
Adalet Bakanlığı da yaklaşık 2 bin 750 personel alacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı’na da 2 bin sözleşmeli infaz ve koruma memuru alınacak. Ayrıca kadrolu olarak 424 infaz ve koruma memuru, 100 ceza infaz kurumu katibi, 50 şoför, 25 teknisyen, 25 aşçı ve 20 kaloriferci işe başlatılacak.
 
Merkezi sınavda en az 70 puan alıp, başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere infaz ve koruma memuru kadro sayısının on katı, şoför, teknisyen, kaloriferci ve aşçı kadro sayısının beş katı, ceza infaz kurumu katipliği için kadro sayısınca aday çağrılarak adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca sözleşmeli pozisyonlar ve kadrolu unvanlar için ayrı ayrı olmak üzere sözlü sınav yapılacak. Ceza infaz kurumu katipleri için uygulamalı ve tüm unvanlar için sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama ve yerleştirme yapılacak.
 
İnfaz ve koruma memurluğuna sözleşmeli yerleşebilmek ve kadrolu olarak atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak; merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak; erkeklerde 170, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak; boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak gibi şartlar aranıyor. Şoför kadrolarına atanabilmek için en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak; hizmetin özelliğine göre E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gibi şartlar bulunuyor.
 
3 DAKİKALIK UYGULAMA SINAVI
 
Ceza infaz kurumu katip kadrolarına atanabilmek içinse fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulları, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca meslek liselerinde okutulan ve bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayarla üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az 90 kelime yazması uygulamayla tespit edilecek. Bu uygulamadan geçenler sözlü sınava alınacak.
 
Teknisyen kadrolarına atanabilmek içinse meslek liseleri veya teknik liselerin elektrik, dericilik, sıhhi tesisat, inşaat ve motor bölümlerinden mezun olma şartı bulunuyor. Kaloriferci ve aşçı kadrolarına atanabilmek için de en az ilköğretim okulu mezunu olmak gerekiyor. Ayrıca halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olunması veya ilgili branşta sertifika sahibi olunması gerekiyor.
 
BAŞVURULAR İÇİN BİR HAFTA SÜRE
 
Başvurular 5-13 Ocak 2010 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuruların ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekiyor. İnfaz ve koruma memurlarının boy ve kilo ölçümü, 18-19-20 Ocak 2010 tarihlerinde yapılacak.
 
Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen infaz ve koruma memurluğu pozisyon ve kadro sayısının on katı aday belirlemesi boy kilo ölçümünden sonra yapılacak. Şoför, teknisyen, aşçı ve kaloriferci için, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday belirlenecek. Ceza infaz kurumu katipliği içinse kadro sayısınca aday belirlenecek.
 
Belirlenen liste, 25 Ocak 2010 Pazartesi günü komisyonlarda, varsa Cumhuriyet Başsavcılığı internet sayfalarında ve Genel Müdürlük internet sayfasında (www.cte.adalet.gov.tr) yayınlanacak. Ceza infaz kurumu katipliği için 29 Ocak 2010 günü adayların daktilo veya bilgisayarla vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az 90 kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacak. Sözlü sınav 2 Şubat 2010 tarihinde olacak.
 
Öte yandan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sözlü sınav ve mülakatla 9-5’inci dereceli kadrolara 100 idare memurluğu öğrencisi alacak. Başvurular 1-8 Ocak 2010 tarihleri arasında PTT merkezlerinden alınan şifre veya e-imza ile www.adalet.gov.tr veya www.cte.adalet.gov.tr internet adreslerine girilerek (Sınav adı: İdare Memurluğu - Sınavı açan birim: Personel Merkez Bürosu / Sınav No:811) yapılacak. İdare memurluğu öğrenci adayı olabilmek için hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakültelerden mezun olma şartı aranacak. Sözlü sınav ve mülakat 18 Ocak 2010 tarihinde Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde olacak.
 
SÖZLEŞMELİ SUBAY VE SİVİL MEMUR
 
Jandarma Genel Komutanlığı, sözleşmeli subay alacak. Jandarma, muhabere, istihkâm, ordudonatım, levazım, mühendis (elektronik), sınıfları için erkek; maliye, mühendis (bilgi sistemleri), personel, diş tabibi, eczacı, kimyager ve öğretmen (psikolog-hukuk) sınıfları içinse erkek/bayan subay alınacak.
 
Sözleşmeli subay olabilmek için en az 4 yıl süreli örgün öğrenim yapan lisans programlarından mezun olmak ya da önsözleşmeye davet edilip imzalayacağı muhtemelen Ocak 2011 tarihe kadar mezun olacak durumda bulunmak zorunlu tutuluyor. Lisans programlarından mezun olan/mezun olabilecek durumda bulunan adaylar için başvuru tarihi itibariyle, 27 yaşından; lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar içinse 32 yasından büyük olmamak şartı aranıyor.
 
Adaylar tarafından www.jandarma.tsk.tr internet adresine girilerek, 1 Şubat-15 Mart 2010 tarihleri arasında, beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular geçici olarak kabul edilecek. Adaylar, Jandarma Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Seçme ve Değerlendirme Merkezi Sözleşmeli Subay/Astsubay Kısmı Beytepe/Ankara adresinden ya da 0312 464 51 10 no’lu telefondan bilgi alabilecek.
 
Jandarma Genel Komutanlığı, önlisans ve lisans mezunu adaylardan 40’ı jandarma sınıfında ve ikisi bando sınıfında olmak üzere toplam 42 sözleşmeli bayan astsubay da alacak. Dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler/bitirebilecek durumda olanlar için 24 yaşından büyük olmama (1 Şubat 1986 ve daha sonra doğanlar); dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim bitirenler/bitirebilecek durumda olanlar içinse 26 yaşından büyük olmama (1 Şubat 1984 ve daha sonra doğanlar) şartı aranıyor. Adaylar tarafından www.jandarma.tsk.tr internet adresine girilerek, 1 Şubat-15 Mart 2010 tarihleri arasında, beyana dayalı olarak yapılan ve sistem tarafından kabul edilen başvurular kabul edilecek.
 
Sınavlar üç aşamalı olarak uygulanacak. Birinci aşama yazılı sınavı, ikinci asama ön sağlık muayene ve fiziki kabiliyet değerlendirme testlerini, üçüncü aşama ise Mülakat Sınavını kapsayacak. Yazılı sınav, 16 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da yapılacak.
Jandarma Genel Komutanlığı ayrıca kimyager, muhasebeci, garson, güvenlik görevlisi, zabıt katibi olmak üzere 8 sivil memur alacak. Kimyager ve zabıt katibi kadrolarına 2 Şubat 2010; muhasebeci ve garson kadrolarına 3 Şubat 2010; güvenlik görevlisi kadrosuna ise 4 Şubat 2010’da başvuru alınacak. 
 
“Kriz, kamunun iş garantisini cazip kılıyor”
 
Son yıllarda özellikle genç işgücü arasında kamuda çalışma eğilimi yükselen bir trend izliyor. İnsan kaynakları uzmanları, bunu krizden sonra iş garantisinin daha da önemli hale gelmesine bağlıyor. Ancak pek çok uzmana göre, kamuda çalışmanın avantajlarını dezavantajlarıyla birlikte ve özel sektörle karşılaştırarak ele almak gerekiyor.
 
Secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, kamuda maaşların ve diğer sosyal hakların bizzat devlet tarafından belirlenerek zamanında, eksiksiz olarak verilmesinin önemine işaret ediyor. Tütüncü’ye göre, işten atılma tehlikesinin özel sektöre göre çok daha az olması da kamuyu cazip kılan etkenlerin başında geliyor. Yine işe giriş-çıkış saati, yıllık izin tarihi ve resmi izinler gibi pek çok konunun kamuda belirgin olduğunu hatırlatan Tütüncü, bu belirginliklerin zaman zaman hayatı kolaylaştırdığını vurguluyor. Özel sektörde ise çalışma saatleri başta olmak üzere tüm bu maddelerde belirsizlikler olabiliyor ve elbette iş garantisi kamuya göre daha az. Yine kamuda ücret zamları performans değerlendirme sistemiyle değil, direkt devlet tarafından belirleniyor. Dolayısıyla kişisel performanslar özel sektör kadar önemli olmayabiliyor. Bu durum da kamuda çalışmanın avantajları arasında gösteriliyor.
 
Elbette kamu sektörünün bazı dezavantajları da var. Örneğin, kariyer yapma olanağı bunların başında geliyor. Özel sektörde performans kriterlerine bağlı ve kısa sürede terfi etme şansı var. Kamuda ise ancak kadro açılacağı zaman terfi ya da atama oluyor. Dolayısıyla İK uzmanları özel sektörde yükselme ve kariyer elde etme şansının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Yine özel sektörde maaş oranları ve yan haklar çalışılan pozisyona bağlı olmak şartıyla kamu sektörüne göre daha memnun edici düzeyde oluyor. Özellikle yan haklar, departmana ve kişinin performansına göre farklılık gösterebiliyor. Firmalar, çalışanlara ekstra yan haklar da sunulabiliyor. Kamuda ise tayin olasılığı var. Dolayısıyla kişinin istediği yerde çalışamama riski mevcut.
 
Son olarak çalışanların kişisel gelişimi özel sektörde çok önemli hale gelmiş durumda. Firmalar özel eğitim programları ya da kariyer haritalarıyla çalışanların kişisel gelişimlerine destek oluyor. Özel sektörde çalışanlar aynı zamanda bir “iç müşteri” gibi algılanırken, kamuda “çalışan” olarak görülüyor. Bu noktada hem özel hem de kamu sektörünün kendi içinde eksi ve artıları olduğunu hatırlatan Okan Tütüncü, “Tam olarak ne istediğimiz, iş hedeflerimizi nasıl belirlediğimiz önemli. Bu hedeflere göre hangi alanda daha mutlu olabileceğimizi belirleyebiliriz” diyor.
 
Aylin COŞKUNOĞLU NAZLIAKA / HRM Danışmanlık Kurucu Ortağı
 
“Devlet memurluğu gözde meslek oldu”
Kamunun tercih edilmesinde iş garantisi en önemli etken. Yeni mezunlar ve özel sektörde çalışanlar her geçen gün daha fazla işsizlik korkusu yaşıyor. Gençler, ne kadar süre işsiz kalacaklarını öngöremediği için kamu sınavlarına hazırlanarak geleceklerini güvence altına almayı tercih ediyorlar. Bu noktada da kariyer hedefleri arasında yer alan uzmanlık alanlarının bulunduğu, çeşitli mesleki ve kişisel gelişim olanaklarının da sunulduğu belli başlı kamu kuruluşlarını tercih ediyorlar. Bu bakış açısıyla, krizle birlikte devlet memuru olmanın yeniden gözde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan, kamu kesimi çeşitli alanlarda ve sanayide hala büyük kuruluşlara sahip. Belli bir süre daha işveren olarak gücünü korumaya devam edecek gibi görünüyor.
 
Reha ABİ / Baraka Danışmanlık Grubu Genel Müdürü
“100 bin kişinin mutluluğu geçici olacak"
Kamuda görev almak isteyen gençler gerek sosyal çevreleri (aile, yakın tanıdıklar) gerekse krizlerden etkilenerek tercihlerini bu yönde kullanıyorlar. Ancak ortada temel bir sorun var. Zaman içinde kamu da tıpkı özel sektör gibi vasıflı işgücüne ihtiyaç duyacak. Fakat mevcut eğitim sistemi ne kamunun ne de özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Kamu, özel sektör kadar hızlı gelişemediği için gençlerin bu alanda daha çok şansı olabiliyor.
 
Diğer yandan kamuda işe alma teknikleri değişiyor. Mesela sözleşmeli kamu personeli hızla yayılıyor. 657 sayılı devlet memuru kanuna tabi çalışan sayısı giderek azalıyor. Kamu sektörü bu işgücünü sözleşmeli olarak veya altyükleniciler üzerinden tedarik etmeyi tercih ediyor. Yani kamuda gençlerin, anne ve babaların fark edemedikleri bir değişim söz konusu. Evet, 100 bin kişi iş bulduğu için bir süre mutlu olacak. Ama bu kişilerin yüzde 70’inin 1980 ve sonrası doğumlu olacağını varsayarsak, yüzde 40’ı 1 yıl içinde işinden ayrılacak. Ayrılma nedeni de bireysel tatminsizlik olacak. Fotoğrafa böyle baktığımda hem kamu hem de iş arayanlar için mutsuzluğun devam edebileceğini söyleyebilirim.
 
Kamunun işgücü yapısı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de küçülüyor. Bu nedenle yetkinliği daha farklı bir yapıya dönüşmek zorunda. Bu açıdan kamu gençlerden daha fazla verim alabileceği esnek çalışma olanakları yaratmak durumunda.