Yazar Reşit Haylamaz'ın kitabı hakkında açıklaması

17 Nisan 2013 Çarşamba 15:10
Bu haber 7666 kez okundu

Yazar Reşit Haylamaz'ın kitabı hakkında açıklaması

Yazar Reşit Haylamaz'ın kitabı hakkında açıklaması
banner324
Yazar Reşit Haylamaz Zaman Gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi; Karaman İl Müftülüğü, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KAREGDER tarafından ortaklaşa düzenlenen Herkes O'nu Okuyor yarışması ile ilgili haftasonu bir yarışma yapılacak. Bu vesileyle 20 binin üzerinde (7 den 77 ye) insan Efendimizin anlatıldığı kitaplar okudular. Ayrıca Yaş kategorisine göre farklı kitaplar da  okutulurken cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler de bu kitabı okudu ve yarışmaya girecekler. 

İşte Reşit Haylamaz geçtiğimiz gün bu hakkında Zaman Gazetesinde bir açıklama yayınladı işte o açıklama;


İDDİA:
 Diyalogculardan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam’a Korkunç İftira! Muştu yayınlarının neşrettiği,Yeni Şafak gazetesinin de promosyon olarak dağıttığı “Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı EFENDİMİZ” isimli siyer kitabının müellifi Dr. Reşit Haylamaz“Cennet” başlığı altında sayfa 252’de bakın Peygamber Efendimize (sav)’e müteveccih nasıl çirkince iftiraya yelteniyor;
"…Ancak O’nun hedefi,öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp,ümmeti arasında da,kelime-i tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisini kabul etmese bile “La ilâhe illallah” diyen herkesi buraya getirmekti. Çünkü O,“Kim,Lâ ilâhe illallah derse,cennete girer.” buyuracaktı. Daha baştan O (sallallahu aleyhi ve sellem),bunun için yaratılmış ve onun için de,ilk yaratıldığı hâlde gelişi sona denk getirilmiş;peygamberlik güftesine kafiye koyacak Son Sultan olduğu için de,bedeniyle ruhunun buluşması risâlet açısından en sona bırakılmıştı." (Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz/ Sayfa 152)

CEVAP:Işık Yayınları tartışmalarla ilgili açıklama yayınladıIşık Yayınları,Dr. Reşit Haylamaz'ın "Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı:Efendimiz" isimli kitabı etrafında çıkarılan tartışmalarla ilgili bir açıklama yayınladı. Yayınevi tartışmaların esas maksadının "Gönüllüler Hareketini" baltalamak olduğunu söyledi.

Işık Yayınları tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"Son yıllarda,bizce hedef ve düşünceleri malum bazı kesimler,"Peygamber'in anlatıldığı kitapta Peygamber'e hakaret" başlığıyla kamuoyunu etkileme faaliyetlerinde bulunmakta;bu yolla da dünyanın dört bir yanında hoşgörü ve diyalog adına fedakârane koşturan gönüllüler hareketini baltalama hedefi gütmektedirler. Bu tür faaliyetler,esasen üzüm yemeden ziyade bağcıyı dövme maksadı taşıdığından bizce kıymet atfedilecek mahiyette de görülmemektedir.

Fakat son zamanlarda bu maksatlı faaliyetlerin organize bir hal almış olması,yayın evimizce bazı hususlara açıklık getirme mecburiyetini zorunlu kılmıştır.

Söz konusu yayınımızda bahsi geçen yer,Efendimiz'in (s.a.s) Mekke yıllarında,gördüğü her insana gitmesi ve "Ey insanlar! Gelin,'Lâ ilâhe illallah' deyin ve kurtulun!" şeklinde hitap etmesinin anlatıldığı yerdir.

O'nun(s.a.s) hiçbir beyanı abes değildir ve buradaki ifadelerinde O,(s.a.s) insanları sadece "Lâ ilâhe illallah"a çağırmaktadır. Diğer yandan,ehl-i Kitab'ı imana davet ederken Yüce Kitabımızın üslubu da aynı şekildedir ve onları,"Allah'ın birliğinde birleşmeye,O'na hiçbir şeyi ortak koşmamaya" davet etmektedir.
Ne Cennet'in kapısına ne de Cehennem'in kavşağına bekçi tayin edilmediğimize göre birilerine Cennet'in anahtarlarını dağıtma ya da birilerini Cehennem'e sokma gibi bir tavrımız ve bize bu konuda verilmiş bir hak ve vazifemiz de olamaz!

Ayrıca,başta Buhârî ve Müslim olmak üzere temel hadis kaynaklarımızda yer alan ifadelerinde"Lâ ilâhe illallah' diyen kimse Cennet'e girer!" buyuran da yine Allah Resûlü'nün kendisidir. Hatta Ebû Zerr'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerinde,"Zina edip hırsızlık yapsa da!" ilavesi yer almaktadır (Buhârî,Libâs 24;Müslim,Îmân 154;Ahmed İbn-i Hanbel,Müsned 5/166). Resûlullah'ın bu ifadelerinin farklı beyanlarla da hadis kaynaklarında yer aldığı bir gerçektir. (Buhârî,İlim 33;Libâs 24;Müslim,Îmân 37,43,52,152,154;Ahmed İbn-i Hanbel,Müsned 1/65;2/169,170;3/131,157,374,443;5/166,229,236;Nesâî,Ezân 34;Taberânî,Mu'cemü'l-Kebîr 20/41,47;İbn-i Ebî Şeybe,Musannef 2/447). Bunların yanında Şefaat hadisinde "Kalbinde zerre miskal iman olan kişinin" Cehennem'den kurtulacağı ve neticede Cennet'e gireceği müjdesi de yine Allah Resûlü'ne aittir. Efendimiz (s.a.s) tarafından aynı müjde,"Cehennem ehlinden kurtuluşa ereceklerin anlatıldığı" başka yerlerde de farklı ifadelerle zikredilmektedir.

Bilindiği üzere dini tebliğ faaliyeti,23 yıl gibi bir zamana yayılmıştır. "Tedricilik" tabir ettiğimiz bir metotla Allah Resûlü (s.a.s) topluma hitap etmekte ve problemleri zamana yayarak çözmektedir. Âişe Validemiz'in de ifade ettiği gibi sonradan söylenmesi gereken meseleler ilk günlerde öne çıkarılmış olsaydı çoğu insan bunları o gün kabul etmez ve Mekke'deki dönüşüm yaşanmazdı!

Söz konusu hadislerin şerhi mahiyetindeki eserlerde de yer aldığı gibi kelime-i tevhidin her bir yanı,bir diğerini gerektirmektedir. Bunun anlamı açıktır;yani,"Lâ ilâhe illallah"demek,"Muhammedün Resûlullah"ı da kabul etmek anlamına gelmektedir. En azından birinci kısmı söyleyen bir insan,gelecekte ikinci yönünü de söyleyecek ve iman adına kendisinden beklenen adımı atacaktır. Önemli olan insanları küfrün karanlığından kurtarmaksa bugün söylenecek olanı yarına tehir etmek de bir maslahattır.

Bütün bunlarla birlikte,söz konusu kitabımızda,"Lâ ilâhe illallah" öne çıkarılıp,"Muhammedün Resûlullah" inkar edilmemiştir. Bilindiği üzere bir şeyi telaffuz etmemek başka,inkar etmek ise tamamen başka bir şeydir.

Mekkelilerin Hudeybiye'deki tutumları karşısında anlaşma metninden "Muhammedün Resûlullah" ibaresini çıkarılmasına Efendimiz'in (s.a.s) rıza göstermiş olması bu yorumu teyid etmektedir. Aradan 19 yıl geçmiş olmasına rağmen Allah Resûlü (s.a.s),"Resûlullah" ibaresini çıkarıyorsa,"ilk günlerde onu nazara vermeden 'Allah' inancında ittifak etmeyi düşünmesi" şeklindeki yorum gayet makûldür.

Bütün bunlar nazara alınarak eserde,insanları Cennet'e ehil hale getirebilmek için Allah Resûlü'nün,(s.a.s) "işin başlangıcında kendisini ön plana çıkartmadan sadece Allah'a davet etmeyi bir metot olarak benimsediği" şeklinde bir yorum yapılmıştır. Zira Resûlullah'ın (s.a.s) hedefinde,o gün karşı cephede olsalar da zamanı gelince muhataplarının tamamını kazanmak vardır ve neticede O (s.a.s) bu hedefine ulaşmıştır.

İşin doğrusu,Efendimiz'in (s.a.s) kalp ve gönüllerde bütün hakikatiyle makes bulmasını hedefleyen bir kitapta,"Efendimiz'i (s.a.s) kabul etmeyen bir beyan var!" şeklinde bir yorumda bulunmak,yanlış anlamaktan ziyade bir su-i niyetin varlığını düşündürmektedir. Söz konusu kampanya,kitabın bir gazete tarafından hediye edildiği tarihlerde başlamıştır ve bir kesim tarafından zaman zaman tekrarlanmaktadır. Oysa ilgili yayınımızın,söz konusu sayfasında kullanılan ifadeler,yapıcı ve meseleyi vuzûha kavuşturma adına farklı şekillerde gündeme getirilebilirdi;üzülerek ifade etmek gerekir ki;bunu gündeme getirenlerin hedefi meselenin anlaşılması olmadığı için bugüne kadar açıklama yapmak ihtiyacı hissedilmedi. Zira ifade edildiği gibi,Mekke yıllarının anlatıldığı bu metinden böyle bir yorumun nasıl çıkarıldığı,mantık kaidelerince izah edilebilir mahiyette değildir. Diğer yandan,Efendimiz'in,(s.a.s) üstte arz ettiğimiz,aynı paraleldeki hadisi şeriflerinin,konuyu gündeme taşıyanlarca nasıl izah edileceği de merak konusudur.

Konuyu aleyhte kampanya olarak işleyenlere değil de kamuoyuna özellikle ifade etmek isteriz ki;eserde nazara verilen husus,Efendimiz'i (s.a.s) kabul eden veya etmeyenin Cennet veya Cehennem'e gidip gitmeyeceği değil,Allah Resûlü'nün (s.a.s) bunu "tebliğde bir metod"olarak kullanmış olmasıdır. Efendimiz (s.a.s),sadece Hudeybiye ve sonrasında değil,irşad ve tebliğ vazifesiyle serfiraz kılındığı günden hayatının sonuna kadar hep aynı metodu kullanmış ve muhataplarının bütününü O'na kazandıran da bu metodu olmuştur. Bu konuyu aydınlatma sadedinde yüzlerce örnek vermek mümkündür.

O gün,kalpleri telif adına ihsanda bulunurken,Resûlullah'a (s.a.s) itiraz eden ve O'na (s.a.s) en olumsuz söz ve davranışları reva görenler olmuşsa bugün de benzeri duruşu sergileyenlerin bulunması bir bakıma tabiîdir!

Günümüz Müslümanları olarak;ne Cennet'in kapısına ne de Cehennem'in kavşağına bekçi tayin edilmediğimize göre birilerine Cennet'in anahtarlarını dağıtma ya da birilerini Cehennem'e sokma gibi bir tavrımız ve bize bu konuda verilmiş bir hak ve vazifemiz de olamaz! Bize düşen,âyet ve hadis olarak nassın olduğu yerde sükûttan ibarettir!

Bu zamana kadar pek çok okurun evine ve kalbine girmiş,gönüllerde Allah (c.c) sevgisi,Resûlullah (s.a.s) aşkı uyanmasına vesile olmuş söz konusu eserimizin bu şekilde gündeme gelmesinden duyduğumuz rahatsızlığı bir kere daha ifade ediyor;konuya dair geniş malumatı www.isikyayinlari.comtavzih bulabileceğinizi ifade etmek istiyoruz. Saygıyla duyururuz..." 


Karaman..


Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 25

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

ali 6 ay önce yorumlandı

Hüseyin kardeşim nasıl insanlar Mekke döneminde allaha inanmıyor du onların allah inancı vardı sadece putları allaha ulaşmada aracı olarak kullanıyorlar di hatta kuran i kerim bir çok yerde buna deginir ve söyle der onlara sor bu alemi kim yarattı allah diyeceklerdir...bence eleştirme yapmadan önce eleştireceginiz hususları bi gözden geçirin saygilarimla...

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

EMIN SEN 6 ay önce yorumlandı

mh.hüseyin kardesim mekke döneminde insanlar ALLAH IN VAR OLDUGUNU BILIYORLARDI FAKAT ONA 360 KUSUR PUTU ORTAK KOSUYORLARDI:YOKSA ALLAH YOK DEMIYORLARDI LÜTFEN BIRAZ ARASTIRMA YAPIN

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

mh. hüseyin 7 ay önce yorumlandı

bazı arkdaşlarda yazmışki yok 1 sayfa okumayan 600 sayfa peygamberimizi anlatan bi kitabı eleştirmesin.. ya siz iyimisiniz kuranın 1 harfini bilerek inkar eden dinden çıkıyorken insanları itikadi konuda sapıklığa düşüren bi kitap yazan adam ömrü boyunca 1000 kitap yazsa ilmi konuda en üstlere ulaşsa nolur..

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

mh. hüseyin 7 ay önce yorumlandı

arkadaşlar böyle saçma bi açıklama yok şu açıklamayı yapan kişilerde itikadi ilim konusunda hiçbişi yok ya ALLAH aşkına yok peygamberimizin metodu yok hz. aişe sonra denecekleri şimdi demedi falan.. bırakın hem kendinzi hem insanları kandırmayı peygamberimiz mekke sokaklarında onu derken kimse ALLAHa bile inanmıyordu ayrıca devamında dini temeli olan muhammedür rasulullahı nasıl ertetler nasıl bir iftiradır bu peygamberimize hz. aişeye . hiç utanma ar kalmamış bunu yazanlarda. bunu yazan arkadaşlar çok siyer biliyor ya gitsinler okusunlar bakalım zamanın yahudilerine hristiyanlarına peygamberimiz nasıl tebliğde bulunmuş.gerçek şu ki o devirde böyle fitne çıkaran bi sapık bulunsaydı kesin öldürülürdü.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

halil dogruer 11 ay önce yorumlandı

çok güzel bir kitabtır. hiç bitmesin istedim.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

fsym@yasar can 12 ay önce yorumlandı

peygambere tweet sayısını katlandıran dialogcu paralel haşhaşi fetoşistler iftiralarına devam ediyorlar.cehennem sizi bekliyor efeler...

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

yasar can 12 ay önce yorumlandı

Arkadaşların yorumlarını okudum.Okuduktan sonra su aklıma geldi!Acaba bu yorumları yapanların kaçı bu kitabi oturup okumuştur diye!İnsaf dinin yarisidir denilir.Bende aynısını diyon.Biraz insaf.Oturup adamın yazdıklarını okuyun sonra yorum yapın.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

ela tan 13 ay önce yorumlandı

Kim haklı yaaa yetr artık yeter ck bunaldımmm

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Alim değil Cahilim@Prof. Dr. Şevket Akpınar 1 yıl önce yorumlandı

sayin şevket akpinar, alim ile cahilin farki bu olsa gerek. lakin halk arasinda bir söz var ki; (okumak cehaleti alir,eşeklik baki kalir diye) herşeyi açiklar. .sevdiğim bir sözü belirtmeden geçemeyeceğim: "ilim başka irfan başka, alim başka arif başka....

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

mustafa yılmaz 1 yıl önce yorumlandı

Rabbim inşallah bu kirli oyunuda bozacaktır.Benim üzüntüm bu türlü safsatalarla itikatları bozulan din kardeşlerimizdir.Yoksa müslümanlar saf değiller dinler arası diyolog çalışmlarının neye ve kime hizmet ettiği bugün çok şükür daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır,durumdan bi haber müslümanlarda yakalarını bu şaklabanlardan daha rahat bir şekilde bi iznillah kurtaracaktır.Görülen o ki müslman bir hinliğin daha ipliğini pazara çıkartarak allahın rahmetiyle bu kirli tezgahın oynlarına gelmemeleri konusunda müslüman din kardeşlerini uyarmıştır.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Ayse dede 1 yıl önce yorumlandı

Cenabı hak hakkı hak batılı batıl göstersin Cenabı hakkın dinini bozmak isteyenleri ya islah versin yada daha dünyadayken rezil rüsva olup kimsenin yüzüne çıkamaz olsunlar,kahrı perişan olsunlar

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

m.m.m 1 yıl önce yorumlandı

gerçekten düşünmeli bir insan eğer yaptığı birlerinin şüphelerine mahal oluyorsa bundan kaçınmalı samimiysek....

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

XXX 1 yıl önce yorumlandı

Peygamberi kamuona bindiren insanların peygamber tasavvuru peygamberi değil 600 sayfa 6000 sayfa anlatsa ne olur ki hacı?

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

osman orhan düz vatandas 1 yıl önce yorumlandı

Haylamaz kendi ifadesiyle ikinci kismi iskat etmek istemiş iste bi ima etmenin kendisi kalan 600 sayfa da inceleyen hocalar biliyor ve söylüyorlar ki sikintili bir kitap diye

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Hammad Avvame 1 yıl önce yorumlandı

Milleti uyutmayın ! İslam alimleri ‘ihtisar’ adı verilen bu gibi kısaltmaların sırrını şöyle açıklamışlardır: "Örneğin: ‘Kim La İlahe İllallah derse cennete girer’ hadisini ele almışlar ve bunu: “Kim Muhammedün Resulullah kavliyle birlikte bunu derse" diye yorumlamışlardır. Ancak sadece tanıklığın birinci bölümünü söylemekle yetinmişler ve bundan zaten doğal olarak bu tanıklığın ikinci bölümü de anlaşılır, demişlerdir. Çünkü sadece: "Muhammedün Resulullah’ kesin olarak bilinmektedir, bu itibarla ayrıca zikre gerek duyulmamıştır." (Fethu'l-Bari; 1/258) Seyda Muhammed Konyevi; Asrımız Meselelerine Fetvalar

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bir esnaf cesur 1 yıl önce yorumlandı

Ben hicaliktqn falan anlamiyorun ama . Kurani kerimin ilk nazil oldugu yillarda da Allh c.c ickiye hemen yasak etmemusti.Ama oysaki icki su anda haram dememek kufre girer dolayisiyla Kur an tamamlanmis olup La ilahe illallah Muhammeden rasulullah demeyen de islama girmis sayilmaz.Sayin muhterem hocalarimiz lutfen birbririmizi. Kandirmayalim.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Abdullâh 1 yıl önce yorumlandı

http://m.youtube.com/watch?v=eYSMh2v-t9g İzleyin ki, görün kardeşler. Ezanda lafz-ı Muhammedî (A.S.M) söylenmiyor. Kimse şimdi bana; "unutmuştur" demesin. Etrafındaki o iki adamın işâretleşmeleri de çok ilginç..!

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

derya a. 1 yıl önce yorumlandı

Ozrunuz kabahatinizden buyuk! Islamiyetin ilk zamanlarinda elbette efendimizin rizasiyla bu sekilde soylenmis olabilir. Fakat siz o kadar hadsizsinizki suan bu kitabi dini bilen genclerin okudugunu unuturak carpitabiliyorsunuz. Karalama kampanyasi varsa eger bugun bu ulkede once kendinize bakin ve kim kimi karaliyor ve bunu ne adina yapiyor buna bakin! Cemaati ummete tercih etmeyecek vicdana sahip insanlar cogunlukta cok sukur!

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Prof. Dr. Şevket Akpınar 1 yıl önce yorumlandı

önce insanlar otursun efendimiz sav için 1 sayfa yazı yazsın. daha sonrada oturup 600 sayfa yazı yazanı eleştirsin. .

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

HSN 1 yıl önce yorumlandı

efendimizin sozlerini apartman altindaki bakkalin cirosuna hapsedecek kadar dar gusunulmemesi gerekli onun sozleri dunya capinda bir market zincirinin cirosundanda buyuktur insi ve cinci varliklara inanmayanlara bu soz can simididir allahi bilen peygamberini ve kitabini bilir onu bilmeyene ne anlatacaksinki ves selam

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

peygamber aşığı 1 yıl önce yorumlandı

rabbim imanımızı fitnecilerin şerrinden korusun

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Erdal Demirol 1 yıl önce yorumlandı

Dertleri, Allahı ve Resululahı anlatmak olmayan insanlar Reşit Haylamaz hocayı anlayamaz. 600 sayfalık kitabında onu (SAV) anlatan bir insana muhamedun resullulahı kabul etmediğini ima eden yorumların ne maksatla yapıldığnı anlamak çokta zor değil.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Dr.Cüneyt DİLER@s a 2 yıl önce yorumlandı

m ? pardon anlamadım ne demek istediniz s a

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

s a 2 yıl önce yorumlandı

m

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Dr.Cüneyt Diler 2 yıl önce yorumlandı

i̇slam olmayanlar (bize göre müşrikler) ile yapılan savaşlar ve antlaşmaların anlatıldığı kısımlarda özellikle tebliğ ile ilgili detaylardaki bilinçli ve dengesiz yanıtlmalara ne demeli sayın bay f reşit haylamaz ,cevap lütfen,müftü hoca medya ses çıkarmasaydı ilişkilerini ve makamını tehlikeye atmamak için itidalli olup üstüne düşmeyecekti haksızmıyım hoca?

0 Kişi beğendi.